Писмо от управителния съвет на ССБ

лого на ССБ

Публикуваме текста от страницата на Съюза на съдиите в България.

Писмо от управителния съвет на ССБ

„Уважаеми госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,

………………………

Призоваваме Ви в следващото заседание на Пленума да предприемете необходимите действия за включване в дневния ред и за разглеждане на въпроса – уронен ли е престижът на съдебната власт чрез създаване на впечатление за превръщането на прокуратурата в политически властови център, който не зависи от демократични процедури за търсене и реализиране на отговорност, както и на въпроса – може ли главният прокурор да си позволи поведение, необвързано с върховенството на правото и функционирането на правовата държава, включително чрез ерозирането на принципа на разделение на властите, на независимостта на съда и създаване на предпоставки за основателно съмнение, че е извършено престъпление от прокурор (нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на Президента на Републиката)….“

Целия текст може да прочетете т у к