СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ПОИСКА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ, ПРБ, ИВСС И КПКОНПИ ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТВЪРДЕНИЕТО ЗА КОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА АНДОН МИТАЛОВ – СЪДИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно заседание по повод заявлението на Майкъл Р. Помпео – държавен секретар на Съединените американски щати, с което бе оповестено, че Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд „е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България“. Това се казва в съобщение, публикувано на интернет страницата на ВСС. 

Членовете на Съдийската колегия единодушно с 10 гласа „за“ решиха чрез Министерство на външните работи на Република България да бъде поискано от американската страна да предостави информацията, с която разполага, във връзка с твърденията за корупционно поведение на съдия Миталов.

Информация за наличието на данни, свързани с твърденията за участие на съдия Миталов в „сериозна корупция“ ще бъде поискана и от главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС и председателя на Комисията за противодействие корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество .

След получаване на исканата информация Съдийската колегия на ВСС ще вземе информирано решение по отношение на действията, които следва да бъдат предприети, съобразно законовоустановените ѝ правомощия.

В същото време Управителния съвет на съюза на съдиите в България излезе със становище. Публикуваме пълния текст:

 

Становище на Управителния съвет на съюза на съдиите в България

На 5.2.2020 г. държавният секретар на САЩ публично оповести името на съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов с твърдение за участието му в „сериозна корупция“. В изявлението се твърди, че „в качеството си на длъжностно лице съдия Миталов е участвал в корупционни действия, които подкопават върховенството на закона и сериозно компрометират независимостта на демократичните институции в България“.

Това изявление е направено от висш държавен служител на друга държава въз основа на нейното законодателството. От гледна точка на българското право обаче и доколкото не ни е известно изявлението на държавния секретар на САЩ да е подкрепено към настоящия момент с представени пред надлежните органи на съдебната власт в Република България каквито и да било фактически данни, считаме, че е необходимо извършването на незабавна проверка на публично изнесените твърдения.

Съдия Андон Миталов правораздава в Специализирания наказателен съд, който е част от съдебната система на Република България. Не ни е известно срещу него да се води наказателно производство, той не е отстранен от длъжност и към момента се ползва от всички права на магистрат съгласно българското законодателство, включително функционален имунитет при изпълнение на служебните му задължения. Публичното разпространяване на твърдения за извършено от съдия Миталов престъпление оказват негативно въздействие както върху професионалната му репутация, така и върху престижа на съдебната власт.

Поради това тези твърдения трябва да бъдат незабавно проверени от компетентните български власти. Ето защо настояваме компетентните за това органи – прокуратурата на Република България, Съдийската колегия на ВСС и Инспектората на ВСС да предприемат незабавно необходимите действия за извършване на проверка и публично оповестяване на резултатите от нея. В случай че действително се установи извършването на твърдените действия, съдия Миталов следва да понесе предвидената в закона наказателна и/или дисциплинарна отговорност. При положение че проверките на прокуратурата и ИВСС не установят неправомерно поведение на съдията това следва да бъде съобщено на гражданите с оглед възстановяване както на личната репутация и доброто име на конкретно засегнатия съдия Миталов, така и за защита престижа на съдебната власт на Република България, които към момента са накърнени.

В случаи като този бързината и публичността на проверките е от особено значение, защото само така може да се защити ефективно авторитета и независимостта на правосъдието.