Тълкуване на чл. 126 от Конституцията

Качено от maria на Вт., 31/03/2020 - 13:41

Делото е образувано на 20.12.2019 г. по искане на Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията във връзка със следния тълкувателен въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани  от  главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава?“ 

Искане  - 20.12.2019 г.

Становища на заинтересовани страни:

Министър на правосъдието
проф. д.ю.н. Васил Мръчков
Съюз на юристите в България
Асоциация на прокурорите
Фондация "Български адвокати за правата на човека"
Главния прокурор 
Висш съдебен съвет
д-р Ивайло Цонков
проф. д-р Янаки Стоилов
Висш адвокатски съвет
Върховен касационен съд

Определение за допустимост - 28.1.2020 г.