Решение на ВНС от 12.04.1991 г. относно процедурата за предварително обсъждане на проекта за Конституция

Решение на ВНС от 12.04.1991 г. относно процедурата за предварително обсъждане на проекта за Конституция, обн., ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.
Текст
Оригинал

процедура за предварително обсъждане на Основните начала на проекта за нова Конституция на България