Решение на ВНС от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото народно събрание

Решение на ВНС от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото народно събрание, обн., ДВ, бр. 46 от 11.06.1991 г.
Текст
Оригинал

в т. 2 се предвижда провеждане на референдум по формата на бъдещото държавно управление във връзка с чл. 1, ал. 1 от проекта за нова Конституция.