Решение на ВНС от 3.07.1991 г. във връзка с третото четене на проекта за нова Конституция

Решение на ВНС от 3.07.1991 г. във връзка с третото четене на проекта за нова Конституция, обн., ДВ, бр. 60 от 26.07.1991 г.
Текст
Оригинал

Подготвените в съответствие с чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великото народно събрание предложения за отменяне, изменение и допълнение на проекта за нова Конституция да бъдат депозирани не по-късно от 3 юли 1991 г., 20 часа.