Изменение на Правилника за организацията и дейността на Великото народно събрание

Решение на Великото Народно събрание за изменение на Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание
Текст

обнародван с Указ № 178 от 21.05.1991 г. на Председателя на републиката