Решение на Великото Народно събрание от 30.08.1990 г. за промени в състава на Комисията за изработване на проект на Конституция на България

Решение на Великото Народно събрание от 30.08.1990 г. за промени в състава на Комисията за изработване на проект на Конституция на България
Текст
Оригинал