Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г.

Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание
Текст

отменят се т. 2, 3 и 4 от Решението на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото народно събрание