Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание

Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание
Текст
Оригинал

променят се т. 1 и 5 от Решението на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото народно събрание