проект за Конституция на България

проект за Конституция на България изготвен от Андрей Симов Якимов, к.и.н., преподавател по политическа икономия, Сентиъл Колидж, Канада
Текст
Оригинал

изготвен от Андрей Симов Якимов, к.и.н., преподавател по политическа икономия, Сентиъл Колидж, Канада