проект за Конституция на Република България и мотиви

проект за Конституция на Република България и мотиви, внесен от н.п. Янаки Стоилов (БСП) с подписите на 110 народни представители, изготвен от Конституционен клуб "311" – к.ю.н. Валентин Георгиев, Георги Денков, Даниел Вълчев, Димитър Радев, к.ю.н. Росен Тошев и к.ю.н. Янаки Стоилов
Текст
Оригинал

внесен от н.п. Янаки Стоилов (БСП) с подписите на 110 народни представители, изготвен от Конституционен клуб "311" – к.ю.н. Валентин Георгиев, Георги Денков, Даниел Вълчев, Димитър Радев, к.ю.н. Росен Тошев и к.ю.н. Янаки Стоилов