Стенограма от 125-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 125-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Предварително обсъждане на основните начала на проекта за Конституция (187 – 216 стр.)