Стенограма от 133-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 133-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Доклад на Комисията за изработване на проект на Конституция на България и мотиви към внесения проект (19 – 35 стр.)