Стенограма от 134-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 134-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Първо четене на проекта за Конституция на Република България (65 – 99 стр.)