Стенограма от 136-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 136-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Първо четене на проекта за Конституция на Република България (1 – 64 стр.)