Стенограма от 180-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 180-то заседание на VII ВНС, приемане на проекта за Конституция на Република България – подписване на Конституцията (1 – 41 стр.)
Текст
Оригинал