Пълна информация за конституционно дело № 6 от 2006 г.