Решение № 7 от 13.09.2006 г. на Конституционния съд на Република България по к. д. № 6/2006 г.