Общи условия и политика за защита на личните данни

Правила за работа в Платформата

Регистрацията на всеки от участниците завършва след като е потвърдил, че е запознат с правилата за участие във форума, защото с акта на регистрация безусловно приема да се съобразява с тях.

Правила за поведение във форума

Коалицията към „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" се състои от НПО, работещи в областта на правосъдието; Целта на тази платформа е споделяне и диалог на членове ѝ, използване за създаване на база данни за НПО по отношение на развитието на съдебната система в това число с включване на анализи, оценки и други документи, както и създаване на диалог с различни експерти и организации заинтересовани от темата.

  1. Всяко отделно съобщение на тази платформа изразява мнението на съответната регистрирана организация или потребител. То не ангажира по никакъв начин организациите поддържащи форума или неговите модератори. Участва се само с едно потребителско име.
  2. Постингите трябва да показва респект към другите потребители. Нападки, провокации, нападателен и груб тон към друг участник или групи потребители ще водят до директни санкции. (изключване от форума/скриване на съобщения и др.) Същото се отнася и до ползване на обидни прозвища, прякори или нарицателни за отделни участници или групи такива (както и обидни вариации на потребителски имена). На обсъждане подлежат публикуваните материали и мнения, не техните автори.
  3. Потребители, които демонстрират обидно, провокативно или нападателно отношение спрямо модераторите на форума подлежат на директни и продължителни санкции.
  4. Постинги, съдържащи призиви към насилие или саморазправа, са недопустими и ще бъдат санкционирани строго.
  5. Ако забележат нередност, то следва да се свържат с модератора – в рубрика „Помощ”. Преценка кое е нарушение и по какъв начин да се санкционира прави модераторът.
  6. Форумът е предназначен за масова аудитория.
  7. При цитати от външни източници (други форуми, сайтове, издания и др.) следва да се посочва източника.
  8. Призоваваме постингите да са се стремят да бъдат с чист текст, конкретни предложения и проблеми.
  9. Постингите следва да са по темата, в която се поместват. Спам, флуд и офтопици са недопустими.
  10. Не се допускат постинги с рекламно съдържание. Такива ще бъдат отстранявани, а авторите им – санкционирани.

Защита на личните данни

Личните данни, предоставени от участниците в платформата., се използват само за нуждите на регистрацията и могат да бъдат предоставяни на трети лица, само ако законовите разпоредби и Общия регламент за защита на личните данни изискват от администратора на форума това да бъде направено в съответствие със законовите процедури.  И в съответствие със закона клиентите имат право на достъп и коригиране на личните си данни, както и те да бъдат заличавани.