Стенограма от 174-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 174-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 1 – чл. 62 (155 – 224 стр.)
Текст
Оригинал