Стенограма от 175-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 175-то заседание на VII ВНС, Трето четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 63 – чл. 134 (225 – 275 стр.)
Текст
Оригинал