КБК

1879 г. Конституция на Княжество България

В изпълнение клаузите на предварителния Санстефански мирен договор и на чл. 4 от Берлинския договор от 1878 г. между Великите сили и Османската империя е свикано Учредително събрание, което да изработи и утвърди бъдещото държавно устройство на новоосвободеното Княжество България.

Учредителното българско народно събрание заседава от 10 февруари до 16 април 1879 г. в старата българска столица Търново.