Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

1893 г. Конституция на Българското княжество