Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Конституционен модел на съдебната власт