Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Съдебната власт в държави от Европейския съюз

Интерактивни карти с визуализация на различни характеристики на конституционния модел на съдебната власт в държавите-членки на ЕС можете да намерите на  Портала за данни , създаден съвместно от ЦИИ и ЦМП по проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking), финансиран от ОП Добро управление.