Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

За проекта

За информирано включване в дебатите, за активен граждански контрол върху качеството на предлаганите промени в съдебната система от особена важност е познаването на изминалия път от самото създаване на новата конституция на Република България (КРБ) и модела на съдебна власт в нея, през развитието на модела, въвеждани в определени моменти от 30 годишното действие на Конституцията, до пътищата и перспективите, които стоят пред съдебната власт. Събраните в процеса на изследването данни са подредени в он-лайн интерактивен архив на развитието на модела на съдебната власт.