Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Трето гласуване – пленарни обсъждания

Стенограма от 278 заседание на Народното събрание, източник: Прегледай.