Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Първо гласуване – пленарни обсъждания