Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Трето гласуване – работни дикусии