Новини

Анализ на препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа към държавите членки и международни организации по отношение независимостта и безпристрастността на магистратите

Настоящият доклад трябва има за цел да анализира препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа към държавите членки и международни организации по отношение независимостта и безпристрастността на магистратите, с особено внимание към препоръките с най-голямо приложение към българската съдебна система.

Доклад дейност 3.2: Анализ на препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа към държавите членки и международни организации по отношение независимостта и безпристрастността на магистратите

 

Анализ на „провалили се“ дела

Настоящият доклад има за цел да анализира дела, предизвикали засилено обществено внимание, но „провалили се“ в съдебните процедури. Анализът и оценката са важни и значими, защото позволяват да бъдат идентифицирани всички слаби места в работата на следствието, прокуратурата и междуинституционалното сътрудничество. Допълнителен интерес за анализ е реакцията на съответните институции и предприетите мерки след тяхното приключване. 

 

Доклад дейност 3.1:         Анализ на “провалили” се дела 

 

МЕМОРАНДУМ за Коалиция за гражданско наблюдение върху реформите в съдебната система

МЕМОРАНДУМ

за Коалиция за гражданско наблюдение върху реформите в съдебната система

 

Ние, долуподписаните представители на неправителствени организации, на неформални граждански групи, на медии и граждани

―        Следейки с тревога развитието на процесите по излизане на България от Механизма за сътрудничество и проверка, въведен от Европейската комисия, 

―        Отчитайки огромната необходимост от високо доверие в правосъдието в България, съществен елемент за напредък по Механизма,