Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

2015 г.: Промени в Конституцията на Република България, свързани със съдебната власт